išvengimas

išvengimas
išvengìmas sm. (2) NdŽ, , 1; Sutišvengti: 1. NdŽ. 2. NdŽ Mokesčių (iš)vengimas ETŽ. Bet Dievas yra teisus, kursai nedaleis jūsų gundinti daugiaus neg galite, bet dar nuog pagundymo padarys išvengimą, idant galėtumet išturėti GN1PvK10,13. Dėl išvengimo tarp savęs barnių S.Dauk. O drin išvengimo anos mirties amžinos, o drin įgijimo gyvatos amžinos, visa mumus sunku regis DP130. \ vengimas; išvengimas; nuvengimas; pavengimas; pravengimas; privengimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išvengimas — išvengi̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išbėgis — ìšbėgis sm. (1) 1. bėgsena, sugebėjimas bėgti, išbėga: Ans turėjo didelį ìšbėgį Pln. Šis arklys visai neturi išbėgio: jei antras arklys bėga risčia, tai tas tuoj šuoliais Kn. Arklys be kokio išbėgio brūkinis vadinas Ggr. Kūleklė netura išbėgio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulenkimas — nulenkìmas sm. (2) 1. KI2,20 → nulenkti 1: Jei norago nulenkìmas geras, plūgas pats smenga į žemę, nereika nė spausti Šts. Dalgis, jei yra teisingo nulenkìmo, netura laužymo Šts. | refl. SD160. 2. → nulenkti 7: Nesutikimai, nenulenkimai ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvengimas — nuvengìmas sm. (2); Sut → nuvengti 2: Del nuvengimo bjaurybės kiekvienas vyras tetur savą moterį ir kiekviena – vyrą savo DP71. vengimas; išvengimas; nuvengimas; pavengimas; pravengimas; privengimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavengimas — pavengìmas sm. (2) → pavengti 1: Nepavengimas I. vengimas; išvengimas; nuvengimas; pavengimas; pravengimas; privengimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prabėgis — 2 ×prabė̃gis (plg. l. wybieg) sm. (2) išsisukimas, išvengimas: Jis žino visus prabėgiùs, sunku jį apgauti J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravengimas — pravengìmas sm. (2) → pravengti: Delei pravengimo kekšystės kiekvienas tetur savo paties moterį MT221. vengimas; išvengimas; nuvengimas; pavengimas; pravengimas; privengimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privengimas — privengìmas sm. (2) Rtr → privengti: 1. Tas prisakymas tankiai yra laužomas vartojimu Viešpaties vardo be privengimo brš. 2. Norėdami parodyti didelį privengimą ir aukštinimą, sakome į akis ir už akių: Jo mylista Jn. Sūnus be partrūkio rodė man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vengimas — vengìmas sm. (2) K, Š, BŽ22, Rtr, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, vengimas (1) K.Būg; H, Q546, SD179,206, R, R323,353, MŽ, MŽ432,473, Sut, N, S.Dauk, LL265 1. → vengti 1: Kas par vengimas munęs, nepatinku, prasta gentis DūnŽ. Šviesos vengimas rš. Geros,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”